Nyheder og information

Her kan du læse nyheder og anden information

DIGITAL CAB Connector

Vi har nu fornøjelsen af at annoncere DIGITAL CAB Connector til at håndtere filudvekslingen mellem dit og DIGITAL CABs cloudløsning. DIGITAL CAB Connector afløser DIGITAL CAB Webklient.

DIGITAL CAB Connector byder på de samme funktioner som Webklienten bød på, men har dertil en række nye funktioner. De vigtigste nye funktioner er:

 1. Forenklet installation
 2. Forbedret navngivning af downloadede filer, der gør det meget lettere at finde bestemte dokumenter ud fra filnavnet
 3. Yderligere forbedringer til styring af download af filer
 4. Bedre og mere overskuelig logning, samt automatisk oprydning i loggen, så den aldrig bliver for stor

DIGITAL CAB Connector er tilgængelig som en gratis opdatering via Kundeweb.

Kontakt os hvis du ønsker bistand til opgraderingen.

Varsling af omlægning til klippekort for udvalgte kundeaftaler

Varsling af omlægning til klippekort for udvalgte kundeaftaler

Hvad går det ud på, helt kort

Den faste periodevise forbrugsfaktura fra DIGITAL CAB til kunder med små fakturabeløb erstattes af et klippekort. Prisen for et klippekort er 209 kr. ekskl. moms for 100 klip i 2020.

Hvad går det ud på, den lidt længere beskrivelse

Den 1. december omlægges alle kunder som i løbet af 2014 har modtaget forbrugsfakturaer fra DIGITAL CAB, hvor fakturabeløbene i gennemsnit er små.

Årsagen er at vi efterhånden har fået mange henvendelser fra kunder som er frustrerede over at administrere små fakturaer. Vi har overfor de kunder foreslået en klippekortsløsning har kun modtaget positive tilbagemeldinger.

Da vi også hos DIGITAL CAB har et stort administrativt arbejde med at udligne små fakturaer mener vi, at det mest logiske er, at mindske den administrative byrde for både jer som kunde og for os ved at indføre en klippekortsordning.

Vi indfører altså ikke klippekortet med det skjulte motiv at opnå en økonomisk gevinst.

Priserne forbliver nemlig uændrede når klip omregnes til kroner og øre samtidig med at den gensidige administrative byrde mindskes – en win-win situation for alle og vi glæder os til at komme igang med klippekortsløsningen.

NB: Alle nye kunder der vælger en Standardaftale bliver automatisk tilmeldt klippekort.

Flere detaljer omkring klippekort:

 • Hvem bliver automatisk omlagt til klippekort?
  • Alle som har små forbrugsfakturabeløb (<70 kr. ekskl. moms) omlægges med virkning den 1. december. Pilotkunder senest med virkning den 15. november
 • Hvordan fungerer det?
  • Hvis man f.eks. plejer at modtage en faktura hver tredje måned (sendes primo marts, juni, september og december), vil man efter tilmeldingen til klippekort modtage en faktura primo december, akkurat som nu. Denne gang blot på et klippekort i stedet. Fra dette nye klippekort bliver forbruget for de forgangne måneder fratrukket siden sidste forbrugsfaktura
 • Hvorfor foretages denne omlægning til klippekort?
  • Simpelthen for at nedsætte den administrative belastning hos både vore kunder og hos os
 • Bliver priserne ændret?
  • Nej, priserne forbliver uændrede når klippene omregnes til kroner og øre
 • Udløber et klippekort?
  • Nej
 • Kan jeg ikke bare fortsætte som nu og fravælge klippekortsløsningen?
  • Nej desværre, at administrere fakturaer på i nogle tilfælde helt ned til 2,5 kr. plus moms er ikke holdbart for hverken jer som kunder eller os. Ved overgangen til klippekortet er der selvfølgelig et indledende køb af de 100 klip, men den tid du som kunde efterfølgende sparer på administrationen tjener det efter vores overbevisning hurtigt hjem igen
 • Kan jeg ikke sende eller modtage noget, hvis klippekortet er brugt op?
  • Jo, du kan fortsætte med at sende idet vi ikke spærrer for brug af systemet selv om klippekortet er brugt op. Saldoen går blot kortvarigt i minus og når systemet registerer, at din konto er i minus tankes 100 nye klip, som vi derefter sender en faktura på
 • Kan jeg følge med i mit forbrug?
  • Ja, hver nåned sender vi en mail som viser forbruget i den forgangne måned samt den tilbageværende saldo. Desuden vil man også kunne se en detaljeret historik over forbruget ved login på Kundeweb
 • Hvad nu hvis jeg har en konto med flere tilmeldte ID’er (CVR numre eller GLN’er tilknyttet én hovedkonto), som hver især får sin egen faktura i dag?
  • Det fortsætter på samme måde dvs. hvert tilmeldt ID vil få sit eget klippekort, så det ikke bliver nødvendigt at viderefakturere fra et fælles klippekort
 • Hvis jeg ophører som kunde kan jeg så få tilbagebetalt de resterende klip?
  • Nej, vi udbetaler ikke eventuelle resterende klip ved en aftales ophør
 • Hvis jeg administrerer flere ID’er og ikke længere skal administrere et af ID’erne kan jeg så bruge de resterede klip på en eller anden måde?
  • Ja, vi kan flytte de resterende klip fra et ID til et andet af de ID’er I administrerer minus 25 klip i administration
 • Kan jeg ikke blive tilmeldt klippekort, hvis forbrugsfakturaerne I sender til mig er større end 70 kr./md.?
  • Jo, du kan bare give os besked, så melder vi dig til

Jeg tror og håber at I vil tage godt imod klippekortsløsningen.

Har du ris og ros, forslag til forbedringer eller spørgsmål som ikke er blevet besvaret her så send os en kommentar