Integration med leverandører

Ofte er man, som virksomhed, startet med at imødekomme sine kunders krav om elektroniske forretningsdokumenter, men ved at du Integrerer med dine leverandører sparer I det manuelle arbejde med at taste dine leverandørers fakturaer. Ved også at sende dine ordrer til dine leverandører kan leverandøren også spare arbejdet med at taste og samtidig behøver I ikke logge på en ordreportal eller webshop for at afgive jeres ordrer.

E-fakturafilter – Validering af leverandørfakturaer

Ved at koble DIGITAL CABs E-fakturafiltermodul på jeres leverandørintegration kan valideringen af leverandørfakturaerne spare jer tid og dermed penge. Med E-fakturafilteret tjekker systemet leverandørfakturaer for manglende indhold som forhindrer automatisk behandling efter indlæsning i jeres system. Ved manglende krævede data orienteres leverandøren via mail som indeholder et link til E-fakturafilterets indtastningsformular og gør det dermed nemt og ligetil for leverandøren at tilrette fakturaen, så den opfylder jeres krav.

Integration via E-dokumentnetværk og kommunikationskanaler