DIGITAL CAB er et Certified PEPPOL Access Point (AP)

Fra den 18. april 2019 er offentlige myndigheder i Europa forpligtet til at kunne modtage PEPPOL BIS3 Billing standarden sendt fra deres leverandører via PEPPOL netværket.

Det giver danske leverandører mulighed for at sende elektroniske fakturaer til offentlige kunder i Europa samt de mange private virksomheder der allerede benytter PEPPOL til modtagelse af leverandørfakturaer.

I Danmark er det i første omgang kun statslige myndigheder der er forpligtede, mens de øvrige offentlige myndigheder følger efter den 18. april 2020.

Det er fortsat også muligt at sende OIOUBL til danske myndigheder over NemHandel og over PEPPOL netværket.

PEPPOL benyttes desuden også I Singapore, Australien, New Zealand m.fl. 

Med DIGITAL CABs PEPPOL Access Point er det både muligt at sende og ikke mindst modtage PEPPOL dokumenter.

 

Lovteksten siger:

Modtagelse og behandling af en elektronisk faktura

§ 4. Ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og behandle en elektronisk faktura, som er i overensstemmelse med den europæiske standard (EN) for elektronisk fakturering.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af den europæiske standard (EN) ved elektronisk fakturering.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Loven træder i kraft den 27. november 2018.

Stk. 2. § 4 har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikkestatslige ordregivere og ordregivende enheder har § 4 virkning fra den 18. april 2020.
§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.