Liste over godkendte underdatabehandlere

Den Dataansvarlige har ved Databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende Underdatabehandlere:

Underdatabehandler Datalokation Beskrivelse af behandling Lovligt grundlag for databehandling uden for EU Opdateret den
CityCallCenter Danmark Telefon- og sekretærservice   2018.04.13
E-conomic Danmark Regnskab   2018.04.13
Host Europe EU Hosting   2018.04.13
Interdesign Danmark Udvikling   2018.04.13
KMD Danmark E-dokumentnetværk   2018.04.13
Likvido Danmark Regnskab   2021.04.29
Microsoft Office 365 inkl. OneDrive for Business EU Kontorprogrammer, fildeling og backup   2022.03.01
NemHandel Danmark E-dokumentnetværk   2018.04.13
Nordic Backup EU Backup   2018.04.13
One.com EU Hosting og e-mail   2018.04.13

 

Den Dataansvarlige orienteres inden Databehandleren udskifter eller tilføjer en Underdatabehandler, som behandler data på vegne af den Dataansvarlige.

Den Dataansvarlige kan gøre indsigelse mod en ny Underdatabehandler, hvis den nye Underdatabehandler ikke behandler data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Ønsker den Dataansvarlige at gøre indsigelse mod en ny Underdatabehandler, vil Databehandleren fremvise Databehandlerens databeskyttelsesvurdering af Underdatabehandleren.

Ved fortsat uenighed om den nye Underdatabehandler, kan den Dataansvarlige sikre sig at den Dataansvarliges personoplysninger ikke behandles af den nye Underdatabehandler ved at opsige sin konto og få slettet sine personoplysninger hos Databehandleren med kort varsel.