På Kundeweb kan du administrere dine data

DIGITAL CAB er forpligtet til at holde dine og dine samarbejdspartneres personlige oplysninger sikre og private. Se evt. mere om vores GDPR her digitalcab.dk/gdpr

Hent kopi af dine data

Du kan hente en kopi af den indsamlede personinformation, DIGITAL CAB er i besiddelse af i forbindelse med vores rolle som databehandler for din virksomhed jf. den indgåede databehandleraftale.

Typen af information omfatter
  • Adresser
  • E-mailadresser
  • Navne
  • Telefonnumre

Du kan til enhver tid hente en kopi af disse oplysninger ved at logge på DIGITAL CAB Kundeweb, tilgå siden med Virksomhedens ID’er og derefter vælge om du ønsker informationen downloadet i CSV-format, som et Excel-ark eller et PDF dokument. Alternativt kan du kopiere den indsamlede information direkte til din udklipsholder.

Hent kopi af dine afsendte/modtage dokumenter

Du kan til enhver hente en kopi af dine afsendte/modtagne dokumenter, som DIGITAL CAB er i besiddelse af på DIGITAL CAB Kundeweb.

For at hente dine afsendte dokumenter tilgås fanen Afleveret til partner på Kundeweb. På denne side vil du få vist et udsnit af dine senest sendte dokumenter. For at hente en kopi af et dokument, skal du klikke på gem symbolet  ud for det dokument, du ønsker at hente en kopi af. Bemærk det er kun muligt at hente et dokument ad gangen.

For at hente dine modtagne dokumenter tilgås fanen Modtaget fra partner på Kundeweb. På denne side vil du få vist et udsnit af dine senest sendte dokumenter. For at hente en kopi af et dokument, skal du klikke på gem symbolet  ud for det dokument du ønsker at hente en kopi af. Bemærk det er kun muligt at hente et dokument adgangen.

Ret dine data

Er der sket ændringer i jeres stamoplysninger eller er et eller flere af virksomhedens tilknyttede ID’er forkerte eller forældede, kan du altid tilrette dine data på DIGITAL CAB Kundeweb.

For at rette din virksomheds overordnede stamdata tilgås siden Rediger virksomhed på Kundeweb. Her kan du redigere information såsom firmanavn, adresse, kontaktpersoner mm. Eventuel ændring af de indsamlede stamdata træder først i kraft, når du klikker på Opdatér i bunden af siden.

For at rette information om et af virksomhedens tilknyttede ID’er tilgås siden Virksomhedens ID’er. Her redigeres den enkelte enheds information ved at klikke på Rediger-ikonet, der findes i kolonnen længst til højre i ID-rækken.

Slet dine data

Afmeld et enkelt ID (CVR/GLN) eller opsig din konto

Du kan opsige din overordnede DIGITAL CAB konto såvel som afmelde individuelle ID’er, der er tilknyttet din konto, på DIGITAL CAB Kundeweb. Ved opsigelse slettes efter en periode på 10 dage al den data, der er tilknyttet alle jeres tilmeldte ID’er samt tilknyttet den overordnede konto. Alle data vil blive slettet permanent og kan ikke genskabes. Derudover slettes alle logins, opsætninger og log-informationer tilknyttet den opsagte konto.

Du kan stadig benytte din konto/det/de tilknyttede ID frem til og med ophørsdatoen. I en periode på mindst 10 dage derefter vil du fortsat have mulighed for at hente en kopi af samt tilrette de registrerede persondata. Opsigelsen kan i perioden frem til senest 10 dage efter ophørsdatoen annulleres så kontoen alligevel forbliver aktiv.

Afmelding af et enkelt ID (CVR/GLN)

For at afmelde et individuelt ID, som er tilknyttet din overordnede DIGITAL CAB Konto, skal du logge ind på DIGITAL CAB Kundeweb. På siden Virksomhedens ID’er finder du en liste over de ID’er, der er tilknyttet din virksomhed. Et tilknyttet ID afmeldes ved at klikke på Afmeldikonet i kolonnen længst til højre.

Opsigelse af den overordnede DIGITAL CAB Konto

Du kan opsige din virksomheds konto på siden Rediger virksomhed på Kundeweb. I bunden af siden findes knappen Opsig konto. Opsigelsen af kontoen sættes i gang ved at klikke på denne. Bemærk at denne knap erstattes af en Annuller opsigelse-knap, når opsigelsesprocessen er sat i gang. Indtil senest 10 dage efter ophørsdatoen kan du til enhver tid annullere opsigelsen af kontoen ved at klikke på denne knap.