Oversigt over produkter, ydelser og standardfunktionalitet

Standardfunktioner for alle som er tilmeldt DIGITAL CAB

Funktionsoversigt for kontoen i overblik

 • En konto hos DIGITAL CAB fungerer til både afsendelse og modtagelse af elektroniske forretningsdokumenter
 • Hurtig og effektiv afsendelse og modtagelse af digitale dokumenter i en række standarder og automatisk via den mest hensigtsmæssige transportform (NemHandel, VANS, FTP eller andet)
 • Udlæs og send dokumenterne fra dit økonomisystem. Hvis det drejer sig om fakturaer kan de også tastes  online via vores tast-selv.dk fakturablanket
 • Én konto – flere ID’er. En konto hos DIGITAL CAB fungerer ved at man som virksomhed har en unik identifikation som ofte er enten virksomhedens CVR nummer eller et GLN. Virksomhedens CVR nummer anvendes som regel når man sender OIOXML eller OIOUBL, mens et GLN som regel anvendes når man modtager og sender i EDIFACT formatet. Det er muligt som virksomhed at have flere unikke ID’er registreret hos DIGITAL CAB til samme konto så man f.eks. bruger et ID til OIOXML afsendelse og et andet ID til de samhandelspartnerne hvor man anvender EDIFACT format. Fordelen er at alle ID’er bliver samlet på én faktura når vi afregner transaktionerne og samtidig vil du med det samme login på vores kundeweb kunne se alle ID’er samlet.

DIGITAL CABs services ligger i skyen og det indebærer en række fordele for din forretning:

 • Løsningerne afvikles i et skalerbart outsourcet miljø
 • Fuld service og drift af løsningerne
 • Ikke nødvendigt med lokale specialkompetencer hos egne medarbejdere
 • Løbende opgraderinger dvs. I er altid kørende på nyeste version
 • Backup af data til flere fysisk adskilte lokationer
 • Høj driftsikkerhed og redundante internetforbindelser i et certificeret CO2 neutralt hostingcenter
DIGITAL CABs Kundeweb følger som standard med når man er tilmeldt DIGITAL CAB. Når man logger ind på vores kundeweb kan man på statuslisterne se hvilke dokumenter man har modtaget fra og sendt til sine samhandelspartnere.

Det er et stært værktøj til at kontrollere om de dokumenter man har sendt er blevet behandlet uden fejl og om de er nået frem til modtagerne. Desuden kan man for flere dokumenttyper se en læsevenlig fremstilling af dokumentet. Det er til hjælp hvis man hurtigt skal se hvad en OIOXML faktura man har sendt helt konkret indeholder og er meget lettere end at åbne en XML fil og prøve at tyde den.

Når man f.eks. sender OIOXML fakturaer kan det forekomme at man har fået sendt fakturaen til et forkert EAN lokationsnummer (GLN) eller til et EAN lokationsnummer som er blevet nedlagt. Der vil herefter komme en negativ tilbagemelding om at modtagerlokationsnummeret er ukendt og på kundewebben vil dokumentet blive kvitteret negativt. På den måde kan man meget hurtigere tage action og få løst problemet med tilhørende forbedring af likviditeten end hvis man f.eks. havde sendt sin faktura til et læs-ind bureau.

Eksempel_DIGITAL_CAB_Kundeweb

DIGITAL CAB Connector forbinder og udveksler filer krypteret mellem økonomisystemet og DIGTIAL CAB således at dokumenter modtaget fra samhandelspartnerne hentes ned fra DIGITAL CABs system til ens eget økonomisystem.

På samme måde overfører Connectoren dokumenter, der skal sendes til samhandelspartnerne fra eget økonomisystem til DIGITAL CABs system.

DIGITAL CAB Webklient

Billedet viser hvordan Connectoren forbinder økonomisystemet med DIGITAL CABs EDI system

Connectoren er integreret med statuslisterne på DIGITAL CABs Kundeweb, så det er muligt via den grafiske brugergrænseflade, at se modtagne og afsendte dokumenter samt hvilken status de har dvs. Connectoren er en forlængelse af DIGITAL CABs Kundeweb, men uden at det er nødvendigt at logge ind hver gang man skal kontrollere status for sine forretningsdokumenter.

Når Connectoren anvendes til OIOXML/OIOUBL afsendelse er det muligt automatisk at indlejre vedhæftede filer i sine OIOXML/OIOUBL dokumenter.

Connectoren kommunikerer over Internettet og al data sendes og modtages krypteret. På den måde er man i tråd med lovgivningen om personfølsomme oplysninger, hvis forretningsdokumenterne f.eks. skulle indeholde CPR numre.

Connectoren anvendes sammen med postkassen hos DIGITAL CAB.

Nyheder i DIGITAL CAB Connector

Anvender du i dag en ældre version af DIGITAL CAB Connector kan du kontakte os for at aftale en opgradering.

Ældre versioner fungerer naturligvis som hidtil, men den nye version har fået en del ekstra funktionalitet:

 • Mulighed for at medsende attachments som automatisk bliver indlejret i OIOXML/OIOUBL-dokumenter. Gælder både færdigt formaterede OIOXML/OIOUBL filer samt filer som først skal konverteres til OIOXML/OIOUBL.
 • Mulighed for at modtage vedhæftede filer i OIOXML/OIOUBL dokumenter og få den vedhæftede fil lagt sammen med eller i en separat folder i forhold til hoveddokumentet
 • Forbedret logning
 • Advarselsmail hvis der opstår en afviklingsfejl i forbindelse med Connectoren
 • Grafisk brugerinterface
 • Integration med statuslisterne i DIGITAL CABs Kundeweb
 • Flere muligheder for afvikling af Connectoren
  • Manuel afvikling
  • Afvikling som en Windows service
  • Afvikling med den indbyggede schedulering
  • Afvikling med Windows Scheduler/Jobliste

   DIGITAL CAB Webklient med grafisk brugerinterface

  • Billedet viser det nye grafiske brugerinterface
Mailfeedback betyder at der automatisk kan sendes mails fra vores system i form af både positive og negative hændelser det vil sige både i forbindelse med fejl, men også f.eks. hvis man har modtaget en ny ordre som er klar til indlæsning og behandling i eget økonomisystem.

Mailfeedback anvendes af mange af vore kunder som et supplement til DIGITAL CAB Kundeweb idet man f.eks. kan undgå manuelt at skulle holde øje med fejl på kundewebben – man får blot en mail med en beskrivelse af fejlen som er opstået med dokumentet.

Med mailfeedback undgås tidsforbrug til manuel kontrol af fejl, når nye dokumenter er klar til behandling i økonomisystemet og når f.eks. en afsendt EDIFACT faktura ikke er blevet kvitteret positivt for modtagelse af ens kunde efter et bestemt tidsrum.

Vi tilbyder pt. følgende mailfeedbackydelser:

 • Mailfeedback ved fejl. Der sendes en mail, hvis der opstår fejl undervejs med EDI dokumenterne, som er blevet sendt
 • Kvitteringsovervågning. En mail sendes, hvis de afsendte dokumenter ikke er blevet kvitteret af modtageren inden for et bestemt tidsrum. Kun muligt for EDIFACT og OIOUBL, hvor kvitteringer er bygget ind i standarderne
 • Afsendelseskvittering. En mail sendes, når EDI dokumenterne er sendt videre fra DIGITAL CABs system
 • Notifikationsmail. En mail sendes, når der er EDI dokumenter klar til download fra DIGITAL CABs system til efterfølgende indlæsning i eget økonomisystem
Adgang til VANS nettet er en del af det at have en konto dvs. være tilmeldt hos DIGITAL CAB.

VANS står for Value Added Network Service og er et netværk, hvor det er muligt at sende og modtage elektroniske forretnngsdokumenter i forskellige standarder. I Danmark anvendes det pt. fortrinsvis til EDIFACT og OIOUBL/OIOXML dokumenter.

Når man anvender VANS har det den fordel at forsendelser af dokumenter kan spores, hvis et dokument f.eks. ikke er nået frem til modtageren. En anden fordel er at VANS nettet, modsat internettet, er et lukket netværk hvortil man kun kan få adgang hvis man har en postkasse hos en VANS udbyder.

Vi har en samarbejdsaftale med VANS udbyderen KMD som står for en sikker og stabil drift af VANS delen og som har en stor berøringsflade med VANS net i andre lande dvs. det er som regel muligt, uden problemer, at få etableret en forbindelse til udenlandske VANS net.

Store virksomheder som COOP, Supergros, Dansk Supermarked m.fl. der har anvendt EDI i mange år kræver som regel at dokumentudvekslingen skal foregår via VANS nettet.

I forbindelse med opgaven med at integrere med virksomhedens samhandelspartnere er det ofte nødvendigt med konsulentydelser i form af rådgivning, dokumentation, koordinering og test.

Vores konsulenter har alle en uddannelse på universitetsniveau og erfaring med projektledelse. Det sikrer at medarbejderne hos DIGITAL CAB er seriøse sparringspartnere.

Der er brug for at dataindholdet i dokumenterne bliver afstemt så f.eks. varenumrene kontrolleres for om de stemmer hos afsender og modtager og at debitor-/kreditor-/leveringsstedsopsætningen er på plads.

Desuden testes at ind- og udlæsningen sker i de tilsigtede filformater og efter en periode med paralleltest gås i produktion. Paralleltest betyder at dokumenterne både udveksles via EDI og som normalt. Vi er med hele vejen og sørger for overflytning til produktion i DIGITAL CABs system efter endt test.

I de tilfælde, hvor økonomisystemet udlæser færdigt formaterede OIOXML fakturaer som skal sendes videre via VANS nettet eller via NemHandel vil man dog som regel kunne klare sig uden eller med kun ganske lidt test.

Konsulentydelser afregnes efter gældende timepris

Vi sørger for at dine fakturaer når frem til modtageren i det ønskede format, på den ønskede måde dvs.

Automatisk konvertering mellem OIO formater, men kun hvis det er nødvendigt:

 • Selv om dit økonomisystem ikke kan danne OIOUBL, konverterer vi automatisk dine OIOXML fakturaer til OIOUBL
 • Kan modtageren fortsat håndtere OIOXML sender vi blot fakturaerne som hidtil i OIOXML formatet dvs. uden konvertering
 • Udlæser dit økonomisystem i OIOUBL, men kan modtageren kun modtage i OIOXML så konverterer vi til OIOXML inden afsendelse