Nyheder og information

Her kan du læse nyheder og anden information
PEPPOL

PEPPOL

DIGITAL CAB er et Certified PEPPOL Access Point (AP)

Fra den 18. april 2019 er offentlige myndigheder i Europa forpligtet til at kunne modtage PEPPOL BIS3 Billing standarden sendt fra deres leverandører via PEPPOL netværket.

Det giver danske leverandører mulighed for at sende elektroniske fakturaer til offentlige kunder i Europa samt de mange private virksomheder der allerede benytter PEPPOL til modtagelse af leverandørfakturaer.

I Danmark er det i første omgang kun statslige myndigheder der er forpligtede, mens de øvrige offentlige myndigheder følger efter den 18. april 2020.

Det er fortsat også muligt at sende OIOUBL til danske myndigheder over NemHandel og over PEPPOL netværket.

PEPPOL benyttes desuden også I Singapore, Australien, New Zealand m.fl. 

Med DIGITAL CABs PEPPOL Access Point er det både muligt at sende og ikke mindst modtage PEPPOL dokumenter.

 

Lovteksten siger:

Modtagelse og behandling af en elektronisk faktura

§ 4. Ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og behandle en elektronisk faktura, som er i overensstemmelse med den europæiske standard (EN) for elektronisk fakturering.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af den europæiske standard (EN) ved elektronisk fakturering.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Loven træder i kraft den 27. november 2018.

Stk. 2. § 4 har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikkestatslige ordregivere og ordregivende enheder har § 4 virkning fra den 18. april 2020.
§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Fejl med BaseQuantity i forbindelse med Dynamics NAV 2015+2016

Fejl med BaseQuantity når der sendes OIOUBL

Hvis I modtager fejl af typen vist herunder og I anvender Dynamics NAV 2015+2016 eller ældre versioner, så har vi mulighed for at hjælpe med alligevel at få jeres fakturaer sendt. Hvis I benytter et andet økonomisystem og får samme fejl, kan vi formentlig også være behjælpelige der.

En typisk fejl med BaseQuantity ser således ud:

Validering fejlede under RASP 2 afsendelse: [link til dokumentet] Valideringsfejl: Schematron valideringen forløb ikke succesfuldt. Details: Schematron valideringen fejlede med fejlmeddelelsen “[F-INV340] Invoice line ‘20000’ with lineExtensionAmount (24.00) MUST equal (Price.PriceAmount (0.80) / Price.BaseQuantity (30.00) ) * InvoicedQuantity (30.00) +/- 1.00 (InvoicedQuantity unitCode and Price.BaseQuantity unitCode are equal)”.”

Hjælpen består i at vi undervejs gennem DIGITAL CABs system skifter BaseQuantity om til 1, hvilket afhjælper problemet i langt de fleste tilfælde.

Det er gratis at få sat op og vil ikke påvirke jeres nuværende driftspris for at sende OIOUBL dokumenter.

Kontakt os for at få tilføjet funktionen, der retter BaseQuantity til 1

Mere information via dette link https://www.digitaliser.dk/news/4392161

Automatisk tilmelding af et nyt CVR nummer

Automatisk tilmelding af et nyt CVR nummer

Det er muligt at få automatisk tilmelding af et nyt CVR nummer til din konto hos DIGITAL CAB.

Hvis du gerne vil have at tilmeldingen af nye afsender ID’er sker automatisk, så er det nu muligt. Tilmeld dig den automatiske oprettelse hos DIGITAL CAB. Send en mail til servicedesk@digitalcab.dk, hvis du ønsker at høre mere om denne mulighed eller vil tilmelde dig.

Det betyder at, et for DIGITAL CAB, hidtil ukendt afsender CVR nummer automatisk bliver tilmeldt inden den videre behandling og afsendelse af en opkrævning/faktura.

På den måde spares det manuelle arbejde med tilmeldingen. Desuden undgås at nogle opkrævninger måske slet ikke bliver sendt pga. at afsenderen er ukendt for vores system.

Hvordan fungerer den automatiske tilmelding? I dag modtager du som kunde en mail med et link til vores tilmeldingsassistent når systemet støder på et ikke-kendt CVR nummer. Når du følger linket i mailen logger du ind på Kundeweb og her bliver du guidet gennem tilmeldingsprocessen af CVR nummeret.

Denne manuelle process kan i stedet overlades til systemet ved at dataene til CVR nummeret hentes fra CVR registeret. Resten af indstillingerne til CVR nummeret hentes fra jeres kontoindstillinger, såsom afregningsmetode, kontaktpersoner osv.

På denne måde bliver alle opkrævninger sendt. Selvfølgelig under forudsætning af at der ikke er noget galt med opkrævningen i øvrigt.

NB: Bemærk venligst at målgruppen for denne løsning er kunder som ikke har et særligt krav om en bestemt reference knyttet til det automatisk tilmeldte CVR nummer.

Du har som kunde fortsat mulighed for manuelt at tilmelde nye ID’er f.eks. CVR numre til afsendelse af opkrævninger, så den automatiske tilmelding kan betragtes som et supplement.

GDPR

GDPR

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

GDPR er den nye persondatalovgivning med virkning fra den 25. maj 2018. Formålet med GDPR er at beskytte EUs borgeres personlige data. Den nye persondatalovgivning i EU.

DIGITAL CAB leverer Business to Business løsninger og de personlige informationer DIGITAL CAB opbevarer er en nødvendighed for at vi kan levere de ønskede ydelser til vore kunder.

Vi benytter f.eks. de personlige informationer til at kunne sende e-mails for at informere om fejl i behandlingen af kundernes elektroniske dokumenter. Vi benytter også personlige data hvis vi f.eks. oplyser en kontaktperson på en faktura fra DIGITAL CAB til dig som kunde.

Ud over de persondata vi opbevarer om vore kunder og øvrige samarbejdspartnere, kan der være personfølsomme oplysninger i de elektroniske dokumenter som vore kunder sender og modtager via DIGITAL CABs cloudsystem.

I forbindelse med både de persondata vi opbevarer og persondata indeholdt i dokumenterne vi håndterer for vore kunder sørger vi for at dine persondata holdes sikre.

Hvis du ikke godkendte aftalen inden den 25. maj 2018, men fortsat benytter DIGITAL CABs services efter den 24. maj 2018, så anerkender du vores Databehandleraftale samt de opdaterede Forretningsbetingelser

Mangler du et login til  Kundweb så kontakt os venligst på servicedesk@digitalcab.dk

Mere information via linksene under denne artikel omkring de enkelte dele af DIGITAL CABs GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR is the new personal data law that will enter into force on 25th of May 2018. The purpose of the GDPR is to protect the personal data of EU citizens. The new personal data law in the EU

DIGITAL CAB delivers Business to Business solutions and the personal information DIGITAL CAB stores are essential for delivering the desired services to our customers.

For example, we use the personal information to send e-mails to inform about errors in processing our customers electronic documents. We also use personal data if we, for example, refers to a contact on an invoice from DIGITAL CAB to you as a customer.

In addition to the personal data we store about our customers and other collaborators, there may be personally sensitive information in the electronic documents our customers send and receive via DIGITAL CAB’s cloud system.

In connection with both the personal data we store and the personal data contained in the documents we handle for our customers, we ensure that your personal data is kept secure.

If you have not approved the agreement before May 25th 2018, but continue to use DIGITAL CAB services after May 24th 2018, you acknowledge our Data Processing Agreement and the updated Terms of Business

If you do not have a login to our Customer Web Portal, please contact us at servicedesk@digitalcab.dk

More information via the links under this article about the individual parts of DIGITAL CAB’s GDPR

DIGITAL CAB Connector

Vi har nu fornøjelsen af at annoncere DIGITAL CAB Connector til at håndtere filudvekslingen mellem dit og DIGITAL CABs cloudløsning. DIGITAL CAB Connector afløser DIGITAL CAB Webklient.

DIGITAL CAB Connector byder på de samme funktioner som Webklienten bød på, men har dertil en række nye funktioner. De vigtigste nye funktioner er:

 1. Forenklet installation
 2. Forbedret navngivning af downloadede filer, der gør det meget lettere at finde bestemte dokumenter ud fra filnavnet
 3. Yderligere forbedringer til styring af download af filer
 4. Bedre og mere overskuelig logning, samt automatisk oprydning i loggen, så den aldrig bliver for stor

DIGITAL CAB Connector er tilgængelig som en gratis opdatering via Kundeweb.

Kontakt os hvis du ønsker bistand til opgraderingen.

Varsling af omlægning til klippekort for udvalgte kundeaftaler

Varsling af omlægning til klippekort for udvalgte kundeaftaler

Hvad går det ud på, helt kort

Den faste periodevise forbrugsfaktura fra DIGITAL CAB til kunder med små fakturabeløb erstattes af et klippekort. Prisen for et klippekort er 209 kr. ekskl. moms for 100 klip i 2018.

Hvad går det ud på, den lidt længere beskrivelse

Den 1. december omlægges alle kunder som i løbet af 2014 har modtaget forbrugsfakturaer fra DIGITAL CAB, hvor fakturabeløbene i gennemsnit er små.

Årsagen er at vi efterhånden har fået mange henvendelser fra kunder som er frustrerede over at administrere små fakturaer. Vi har overfor de kunder foreslået en klippekortsløsning har kun modtaget positive tilbagemeldinger.

Da vi også hos DIGITAL CAB har et stort administrativt arbejde med at udligne små fakturaer mener vi, at det mest logiske er, at mindske den administrative byrde for både jer som kunde og for os ved at indføre en klippekortsordning.

Vi indfører altså ikke klippekortet med det skjulte motiv at opnå en økonomisk gevinst.

Priserne forbliver nemlig uændrede når klip omregnes til kroner og øre samtidig med at den gensidige administrative byrde mindskes – en win-win situation for alle og vi glæder os til at komme igang med klippekortsløsningen.

NB: Alle nye kunder der vælger en Standardaftale bliver automatisk tilmeldt klippekort.

Flere detaljer omkring klippekort:

 • Hvem bliver automatisk omlagt til klippekort?
  • Alle som har små forbrugsfakturabeløb (<70 kr. ekskl. moms) omlægges med virkning den 1. december. Pilotkunder senest med virkning den 15. november
 • Hvordan fungerer det?
  • Hvis man f.eks. plejer at modtage en faktura hver tredje måned (sendes primo marts, juni, september og december), vil man efter tilmeldingen til klippekort modtage en faktura primo december, akkurat som nu. Denne gang blot på et klippekort i stedet. Fra dette nye klippekort bliver forbruget for de forgangne måneder fratrukket siden sidste forbrugsfaktura
 • Hvorfor foretages denne omlægning til klippekort?
  • Simpelthen for at nedsætte den administrative belastning hos både vore kunder og hos os
 • Bliver priserne ændret?
  • Nej, priserne forbliver uændrede når klippene omregnes til kroner og øre
 • Udløber et klippekort?
  • Nej
 • Kan jeg ikke bare fortsætte som nu og fravælge klippekortsløsningen?
  • Nej desværre, at administrere fakturaer på i nogle tilfælde helt ned til 2,5 kr. plus moms er ikke holdbart for hverken jer som kunder eller os. Ved overgangen til klippekortet er der selvfølgelig et indledende køb af de 100 klip, men den tid du som kunde efterfølgende sparer på administrationen tjener det efter vores overbevisning hurtigt hjem igen
 • Kan jeg ikke sende eller modtage noget, hvis klippekortet er brugt op?
  • Jo, du kan fortsætte med at sende idet vi ikke spærrer for brug af systemet selv om klippekortet er brugt op. Saldoen går blot kortvarigt i minus og når systemet registerer, at din konto er i minus tankes 100 nye klip, som vi derefter sender en faktura på
 • Kan jeg følge med i mit forbrug?
  • Ja, hver nåned sender vi en mail som viser forbruget i den forgangne måned samt den tilbageværende saldo. Desuden vil man også kunne se en detaljeret historik over forbruget ved login på Kundeweb
 • Hvad nu hvis jeg har en konto med flere tilmeldte ID’er (CVR numre eller GLN’er tilknyttet én hovedkonto), som hver især får sin egen faktura i dag?
  • Det fortsætter på samme måde dvs. hvert tilmeldt ID vil få sit eget klippekort, så det ikke bliver nødvendigt at viderefakturere fra et fælles klippekort
 • Hvis jeg ophører som kunde kan jeg så få tilbagebetalt de resterende klip?
  • Nej, vi udbetaler ikke eventuelle resterende klip ved en aftales ophør
 • Hvis jeg administrerer flere ID’er og ikke længere skal administrere et af ID’erne kan jeg så bruge de resterede klip på en eller anden måde?
  • Ja, vi kan flytte de resterende klip fra et ID til et andet af de ID’er I administrerer minus 25 klip i administration
 • Kan jeg ikke blive tilmeldt klippekort, hvis forbrugsfakturaerne I sender til mig er større end 70 kr./md.?
  • Jo, du kan bare give os besked, så melder vi dig til

Jeg tror og håber at I vil tage godt imod klippekortsløsningen.

Har du ris og ros, forslag til forbedringer eller spørgsmål som ikke er blevet besvaret her så send os en kommentar