Nyheder og information

Her kan du læse nyheder og anden information
PROAS4 Interoperability tests

PROAS4 Interoperability tests

PROAS4 Interoperability tests has been concluded successfully

After completing the important milestone, the conformance test phase of the initiative, we performed tests between the consortium partners.

We successfully tested receiving and sending using AS4 with our partners:

  •  EASY SYSTEMS
  • PinkRoccade
  • Transalis
  • Elcom

The European Commission is co-funding this action through the CEF Telecom program. The participating companies in PROAS4, coordinated by ESAM Tecnología, are Pinkroccade, Transalis, Elcom, Easy Systems and DIGITAL CAB. 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Agreement N.º: INEA/CEF/ICT/A2019/1930700

Action Nº: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

Acceptance of the eDelivery connectivity test

Acceptance of the eDelivery connectivity test

The connectivity test of our AS4 PEPPOL Access Point has been concluded successfully

And the development of the PROAS4 project continues

The PROAS4 project, in which we are part of, continues its progress. We have used the eDelivery solution, Oxalis, listed as an AS4 conformant one on the CEF Digital website.

We have completed an important milestone, namely the conformance test phase of the initiative.

The main objective of the initiative is to implement the AS4 protocol and upgrade the Service Metadata Publishers (SMP) of 5 certified PEPPOL Access Points (APs) of the consortium partners.

These APs are connected to their eDelivery solutions used by public and private entities from different Member States for the cross-border exchange of electronic documents.

 

The European Commission is co-funding this action through the CEF Telecom program. The participating companies in PROAS4, coordinated by ESAM Tecnología, are Pinkroccade, Transalis, Elcom, Easy Systems and DIGITAL CAB. 
 
 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Agreement N.º: INEA/CEF/ICT/A2019/1930700

Action Nº: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

Acceptance of the eDelivery connectivity test

Second PROAS4 Consortium Meeting

The PROAS4 members establish the next activities to develop during the project

We participated in the second meeting of the PROAS4 consortium, which took place on October 8th. There we assessed the activities developed and the next ones were established to carry out until the end of the project.

The PROAS4 project already completed the planning phase of the requirements analysis tasks and it will implement the AS4 protocol and upgrade the Service Metadata Publishers (SMP) of five PEPPOL access points of the respective consortium partners.

In this sense, the current customers of these Electronic Document Exchange (EDI) providers will be able to use the same PEPPOL access points as the consortium under the CEF eDelivery AS4 protocol.

The European Commission is co-funding this action through the CEF Telecom program. The participating companies in PROAS4, coordinated by ESAM Tecnología, are Pinkroccade, Transalis, Elcom, Easy Systems and DIGITAL CAB. 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Agreement N.º: INEA/CEF/ICT/A2019/1930700

Action Nº: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

eDelivery Benefits

eDelivery Benefits

Både offentlige og private virksomheder kan nyde godt af at benytte eDelivery, da der er flere fordele. En reduktion af omkostninger bl.a. i form af færre fejl, mindre manuel behandling og mindre tidsforbrug. Desuden er det muligt at tracke, at et elektronisk dokument er kommet frem til modtageren.

 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Action No: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

PEPPOL

PEPPOL

DIGITAL CAB er et Certified PEPPOL Access Point (AP)

Fra den 18. april 2019 er offentlige myndigheder i Europa forpligtet til at kunne modtage PEPPOL BIS3 Billing standarden sendt fra deres leverandører via PEPPOL netværket.

Det giver danske leverandører mulighed for at sende elektroniske fakturaer til offentlige kunder i Europa samt de mange private virksomheder der allerede benytter PEPPOL til modtagelse af leverandørfakturaer.

I Danmark er det i første omgang kun statslige myndigheder der er forpligtede, mens de øvrige offentlige myndigheder følger efter den 18. april 2020.

Det er fortsat også muligt at sende OIOUBL til danske myndigheder over NemHandel og over PEPPOL netværket.

PEPPOL benyttes desuden også I Singapore, Australien, New Zealand m.fl. 

Med DIGITAL CABs PEPPOL Access Point er det både muligt at sende og ikke mindst modtage PEPPOL dokumenter.

 

Lovteksten siger:

Modtagelse og behandling af en elektronisk faktura

§ 4. Ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og behandle en elektronisk faktura, som er i overensstemmelse med den europæiske standard (EN) for elektronisk fakturering.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af den europæiske standard (EN) ved elektronisk fakturering.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Loven træder i kraft den 27. november 2018.

Stk. 2. § 4 har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikkestatslige ordregivere og ordregivende enheder har § 4 virkning fra den 18. april 2020.
§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Fejl med BaseQuantity i forbindelse med Dynamics NAV 2015+2016

Fejl med BaseQuantity når der sendes OIOUBL

Hvis I modtager fejl af typen vist herunder og I anvender Dynamics NAV 2015+2016 eller ældre versioner, så har vi mulighed for at hjælpe med alligevel at få jeres fakturaer sendt. Hvis I benytter et andet økonomisystem og får samme fejl, kan vi formentlig også være behjælpelige der.

En typisk fejl med BaseQuantity ser således ud:

Validering fejlede under RASP 2 afsendelse: [link til dokumentet] Valideringsfejl: Schematron valideringen forløb ikke succesfuldt. Details: Schematron valideringen fejlede med fejlmeddelelsen “[F-INV340] Invoice line ‘20000’ with lineExtensionAmount (24.00) MUST equal (Price.PriceAmount (0.80) / Price.BaseQuantity (30.00) ) * InvoicedQuantity (30.00) +/- 1.00 (InvoicedQuantity unitCode and Price.BaseQuantity unitCode are equal)”.”

Hjælpen består i at vi undervejs gennem DIGITAL CABs system skifter BaseQuantity om til 1, hvilket afhjælper problemet i langt de fleste tilfælde.

Det er gratis at få sat op og vil ikke påvirke jeres nuværende driftspris for at sende OIOUBL dokumenter.

Kontakt os for at få tilføjet funktionen, der retter BaseQuantity til 1

Mere information via dette link https://www.digitaliser.dk/news/4392161

Automatisk tilmelding af et nyt CVR nummer

Automatisk tilmelding af et nyt CVR nummer

Det er muligt at få automatisk tilmelding af et nyt CVR nummer til din konto hos DIGITAL CAB.

Hvis du gerne vil have at tilmeldingen af nye afsender ID’er sker automatisk, så er det nu muligt. Tilmeld dig den automatiske oprettelse hos DIGITAL CAB. Send en mail til servicedesk@digitalcab.dk, hvis du ønsker at høre mere om denne mulighed eller vil tilmelde dig.

Det betyder at, et for DIGITAL CAB, hidtil ukendt afsender CVR nummer automatisk bliver tilmeldt inden den videre behandling og afsendelse af en opkrævning/faktura.

På den måde spares det manuelle arbejde med tilmeldingen. Desuden undgås at nogle opkrævninger måske slet ikke bliver sendt pga. at afsenderen er ukendt for vores system.

Hvordan fungerer den automatiske tilmelding? I dag modtager du som kunde en mail med et link til vores tilmeldingsassistent når systemet støder på et ikke-kendt CVR nummer. Når du følger linket i mailen logger du ind på Kundeweb og her bliver du guidet gennem tilmeldingsprocessen af CVR nummeret.

Denne manuelle process kan i stedet overlades til systemet ved at dataene til CVR nummeret hentes fra CVR registeret. Resten af indstillingerne til CVR nummeret hentes fra jeres kontoindstillinger, såsom afregningsmetode, kontaktpersoner osv.

På denne måde bliver alle opkrævninger sendt. Selvfølgelig under forudsætning af at der ikke er noget galt med opkrævningen i øvrigt.

NB: Bemærk venligst at målgruppen for denne løsning er kunder som ikke har et særligt krav om en bestemt reference knyttet til det automatisk tilmeldte CVR nummer.

Du har som kunde fortsat mulighed for manuelt at tilmelde nye ID’er f.eks. CVR numre til afsendelse af opkrævninger, så den automatiske tilmelding kan betragtes som et supplement.

GDPR

GDPR

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

GDPR er den nye persondatalovgivning med virkning fra den 25. maj 2018. Formålet med GDPR er at beskytte EUs borgeres personlige data. Den nye persondatalovgivning i EU.

DIGITAL CAB leverer Business to Business løsninger og de personlige informationer DIGITAL CAB opbevarer er en nødvendighed for at vi kan levere de ønskede ydelser til vore kunder.

Vi benytter f.eks. de personlige informationer til at kunne sende e-mails for at informere om fejl i behandlingen af kundernes elektroniske dokumenter. Vi benytter også personlige data hvis vi f.eks. oplyser en kontaktperson på en faktura fra DIGITAL CAB til dig som kunde.

Ud over de persondata vi opbevarer om vore kunder og øvrige samarbejdspartnere, kan der være personfølsomme oplysninger i de elektroniske dokumenter som vore kunder sender og modtager via DIGITAL CABs cloudsystem.

I forbindelse med både de persondata vi opbevarer og persondata indeholdt i dokumenterne vi håndterer for vore kunder sørger vi for at dine persondata holdes sikre.

Hvis du ikke godkendte aftalen inden den 25. maj 2018, men fortsat benytter DIGITAL CABs services efter den 24. maj 2018, så anerkender du vores Databehandleraftale samt de opdaterede Forretningsbetingelser

Mangler du et login til  Kundweb så kontakt os venligst på servicedesk@digitalcab.dk

Mere information via linksene under denne artikel omkring de enkelte dele af DIGITAL CABs GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR is the new personal data law that will enter into force on 25th of May 2018. The purpose of the GDPR is to protect the personal data of EU citizens. The new personal data law in the EU

DIGITAL CAB delivers Business to Business solutions and the personal information DIGITAL CAB stores are essential for delivering the desired services to our customers.

For example, we use the personal information to send e-mails to inform about errors in processing our customers electronic documents. We also use personal data if we, for example, refers to a contact on an invoice from DIGITAL CAB to you as a customer.

In addition to the personal data we store about our customers and other collaborators, there may be personally sensitive information in the electronic documents our customers send and receive via DIGITAL CAB’s cloud system.

In connection with both the personal data we store and the personal data contained in the documents we handle for our customers, we ensure that your personal data is kept secure.

If you have not approved the agreement before May 25th 2018, but continue to use DIGITAL CAB services after May 24th 2018, you acknowledge our Data Processing Agreement and the updated Terms of Business

If you do not have a login to our Customer Web Portal, please contact us at servicedesk@digitalcab.dk

More information via the links under this article about the individual parts of DIGITAL CAB’s GDPR