Konverteringsydelser og mapninger

Der findes en lang række forskellige økonomisystemer på markedet og som regel kan de ikke uden videre “tale” sammen forstået på den måde at f.eks. et fakturadokument udlæst fra et økonomisystem ofte ikke umiddelbart kan indlæses i en modtagers økonomisystem.

For at løse den udfordring er der derfor udviklet en række nationale og internationale standarder som man kan mødes om.

Det betyder at afsenderen af et dokument oversætter dokumentet til den aftalte standard som modtageren kan tolke og indlæse i sit økonomisystem.

Der findes i dag flere standarder som anvendes side om side og spørger man sine samhandelspartnere om hvilken standard de har mulighed for at anvende vil man sandsynligvis få forskellige svar.

Nogle standarder er i dag indbygget direkte i økonomisystemerne, men det er ikke en garanti for at ens samhandelspartneres økonomisystemer anvender samme standard, så ofte må dokumenter udlæst i en bestemt standard oversættes til en anden standard af hensyn til modtageren af dokumentet.

Hvad er DIGITAL CABs rolle?

DIGITAL CAB hjælper med at oversætte til og fra de forskellige standarder således at din virksomheds økonomisystem f.eks. kun behøver at kunne indlæse ordrer i et bestemt format og f.eks. kun behøver at kunne udlæse fakturaer i et andet bestemt format.

Vi holder styr på hvilke standarder dine forskellige samhandelspartnere anvender og på hvilken måde samhandelspartnerne sender og modtager de elektroniske dokumenter. Det medfører at det ikke er nødvendigt med specialløsninger lokalt i virksomheden til sortering og håndtering af dokumentflowet.

Det betyder at vi f.eks. kan sørge for at en ordre modtaget i EDIFACT formatet og en ordre modtaget i OIOUBL formatet altid afleveres i præcis det filformat som økonomisystemet kan indlæse.

Med DIGITAL CABs løsning er der mulighed for at integrere med alle* samhandelspartnere som anvender elektroniske dokumentformater.

Mapninger

Konverteringen mellem de forskellige standarder varetages i vores system af mapninger.

En mapning er et specielt program, udviklet til at blive afviklet i vores system, som kan ændre et elektronisk dokument fra en standard til en anden og eventuelt berige dataindholdet undervejs. Det kan f.eks. være i form af at tilføje nogle ekstra totaler som ikke fandtes i udgangsdokumentet.

Vi har i dag en lang liste over det vi kalder standardmapninger som er meget gennemprøvede og robuste mapninger. Standardmapningerne ind- og udlæser i standardfilformater og på den måde kan vi håndtere integrationen til de forskellige økonomisystemer som findes på markedet.

Ud over standardmapninger udvikler vi også mapninger til f.eks. samhandelspartnere vi ikke har i vores mapningskatalog i forvejen eller hvis der er specielle ønsker til filformaterne som økonomisystemet ind- og udlæser i.

*Vi er indtil videre ikke stødt på samhandelspartnere som vi ikke har kunnet integrere vores kunder med!