Unik Bolig

For vores B2B-kolleger, der arbejder inden for ejendomssektoren, har vi tre unikke løsninger, der kan effektivisere jeres arbejdsprocesser.

🏠 Vores Unik Bolig-løsninger inkluderer:

1️⃣ Leverandørfakturamodtagelse: Effektiviser håndteringen af leverandørfakturaer og reducer manuelle processer.

2️⃣ Realkreditmodtagelse: Strømlin arbejdet med realkredit og opnå større effektivitet.

3️⃣ Opkrævninger: Sikker og automatiseret opkrævning, der sparer tid og minimerer fejl.

🔗 Især inden for leverandørfakturamodtagelse er vi stolte af at tilbyde en integreret tilmelding til førende forretningsnetværk i Danmark, såsom VANS-netværket, PEPPOL og Nemhandel. Dette sikrer problemfri elektronisk udveksling af forretningsdokumenter.

📊 Når det drejer sig om leverandørfakturamodtagelse, anbefaler vi stærkt at kombinere løsningen med vores E-fakturafilter. Dette forstærker jeres kontrol og datakvalitet, hvilket sparer tid og øger nøjagtigheden.

Hvis I er nysgerrige efter at opdage, hvordan vores Unik Bolig-løsninger kan forbedre jeres arbejdsproces, så se videoen nedenfor.

Afsendelse af elektroniske opkrævninger

Unik Bolig – Afsendelse af elektroniske opkrævninger fra Unik Bolig

I samarbejde med Unik System Design har DIGITAL CAB lavet en samlet løsning til afsendelse af elektroniske opkrævninger fra Unik Bolig.

Med denne løsning får modtagerne en mere ‘rigtig’ OIOUBL med mulighed for blandede moms/ikke moms linjer. Desuden får man et sumbilag retur, når man har sendt en opkrævningsfil.

Hvad skal der til, hvis jeg ønsker at benytte denne løsning?

For at benytte DIGITAL CABs opkrævningsløsning kræves naturligvis Unik Bolig.

Ud over det skal den tilhørende mapning sættes op. En mapning er en applikation i DIGITAL CABs system til formatkonvertering til OIO-fakturaformaterne. Dertil skal der etableres en forbindelse mellem jeres system og DIGITAL CABs system til overførsel af opkrævningsfilerne fra Unik Bolig. Til det formål anbefaler vi DIGITAL CAB Connector, som sender data i krypteret form mellem systemerne.

Ønsker du at benytte denne løsning eller høre nærmere, så kontakt os på telefon 3250 2301 eller brug kontaktformularen

 

Billedet viser et eksempel på en opkrævning i OIOUBL format baseret på udlæsningen fra Unik Bolig.

Modtagelse af leverandørfakturaer

Unik Bolig – Modtagelse af leverandørfakturaer

Unik Bolig kan indlæse både OIOXML (det gamle offentlige e-fakturaformat) og OIOUBL (det nye offentlige e-fakturaformat). Når man modtager leverandørfakturaer via DIGITAL CAB foregår det på den måde, at jeres GLN (EAN lokationsnummer) bliver registreret på NemHandel, PEPPOL samt VANS nettet til at pege på vores system. Vi sørger dermed for at modtage fakturaerne og gennemføre den lovpligtige validering inden fakturaerne downloades til jeres system til indlæsning i Unik Bolig.

Da ikke alle leverandører sørger for eller kan overholde de krav, I måtte have i form af en konteringsstreng (f.eks. F12345) i købers ordrenummer, så fakturaen kan bogføres automatisk i Unik Bolig, kan løsningen suppleres med vores E-fakturafilter.

Specialvalideringsmodulet lader kun de fakturaer passere, som overholder jeres krav til indlæsning i Unik Bolig. Er fakturaen ikke i orden, får leverandøren besked om, at fakturaen er afvist og med hvilken begrundelse.

Modtagelse af realkreditinformationer

Unik Bolig – Modtagelse af realkreditinformationer

DIGITAL CAB giver dig mulighed for at modtage realkreditinformationer som vi konverterer til det format din Unik Bolig kan importere. Kontakt os og hør nærmere.