E-fakturafilter

Modtager du elektroniske fakturaer eller kunne du tænke dig at komme i gang med leverandørfakturamodtagelse og har du brug for bestemte referencer på fakturaerne for at automatisere din bogføring?

Så benyttes DIGITAL CABs e-fakturafilter til at sikre at referencer er påført korrekt og når de ikke er det, kontaktes leverandøren, som får mulighed for at tilføje den korrekte reference – uden at skulle genfremsende sin e-faktura.

Vi sørger for at du som fakturamodtager har en postkasse som dine leverandører kan sende e-fakturaerne til og når referencen eller referencerne er korrekte, lægges e-fakturaerne klar til import i jeres økonomi- eller workflowsystem.

E-fakturafilter skaber værdi ved

  • At spare tid og penge for jeres administration (10 min. i gennemsnit per e-faktura med forkert reference), ved at nedsætte antallet af leverandørfakturaer som kræver manuel behandling. Typisk vil 20%-25% af leverandørfakturaerne komme igennem med forkerte referencer uden DIGITAL CABs e-fakturafilter
  • At benytte en kraftig søgealgoritme til lokalisering af referencer over flere felter på fakturaen og på den måde understøtte mange flere økonomisystemers vidt forskellige muligheder for at medsende referencer
  • Overblik. Med e-fakturafilter får man sit eget kontrolcenter på DIGITAL CABs hjemmeside, hvor alle ikke-godkendte fakturaer vises og hvor det bl.a. er muligt at foretage indstillinger, der yderligere nedbringer antallet af ikke-godkendte leverandørfakturaer

Kontakt Allan Beck Jensen (+45 3250 2301 / servicedesk@digitalcab.dk) for yderligere information samt få foretaget en beregning af hvor meget I, i tid og penge, kan spare med DIGITAL CAB e-fakturafilter. Helt uforpligtende naturligvis

Kunder

Her er et udvalg af nogle af vores kunder, som der har valgt at bruge vores E-fakturafilter løsning i deres virksomhed, hvilket vi er meget glade for. E-fakturafilteret er med til at verificere om de nødvendige referencer er til stede på fakturaerne. Disse referencer kan omfatte alt fra ordrenumre, leverandøridentifikationsnumre, til betalingsbetingelser og andre relevante oplysninger. I sidste ende er E-fakturafilteret en central komponent i vores kunders digitale transformation, der bidrager til at optimere og effektivisere økonomiske processer og sikre, at virksomheden opererer på et højt niveau af effektivitet og nøjagtighed i håndteringen af deres økonomiske transaktioner.