Mailfeedback FAQ

På denne side finder du en oversigt over de mest almindeligt forekommende fejltyper

FORELØBIG FEJLET

RASP 2 afsendelse fejlet : 

Denne fejl opstår, hvis systemet ikke kan tilgå modtagerens endpoint. Modtagerens EDI-postkasse kan være midlertidig utilgængelig.

Systemet vil automatisk forsøge at gensende dokumentet til modtageren 10 gange. Hvis det ikke lykkedes den 10. gang, er dokumentet permanent fejlet.

Ukendt afsender :

Denne fejl opstår, fordi afsender af det pågældende dokument er ukendt i vores system.

Fejlen kan ofte løses ved at følge instruktionerne, man modtager i den tilhørende fejlmail.

PERMANENT FEJLET

Afsender og modtager mangler :

Denne fejl opstår, fordi dokumentet mangler et CVR-nummer eller et GLN på afsenderen og modtageren.
Fejlen kan løses ved at tilføje et CVR-nummer/GLN på afsenderen og modtageren og derefter gensende dokumentet.

Dokument fejlet : 

Denne fejl opstår, når et dokument fejler i en mapning.
Dokumentet fejler ofte, fordi dokumentet mangler væsenlig data eller indeholder forkert data. Ofte er der tale om en pris, der er angivet som 0 eller negativ et sted i fakturaen.
Fejlen kan løses ved at rette den invalide data og derefter gesende dokumentet.

Faktura fejlet : 

Denne fejl opstår, når modtageren af et dokument afsendt via VANS netværket ikke findes på VANS-netværket.
Hvis du støder på denne fejl, bør du undersøge, om du har anvendt det korrekte modtager GLN/CVR-nr.

Fejlet i validering : 

Valideringsfejl opstår, fordi afsendte dokumenter ikke opfylder OIOUBL/OIOPIE standarden.
Dette betyder, at dokumentet er opbygget forkert eller indeholder ikke valid data.
Denne fejltype kan løses ved at rette valideringsfejlen, og derefter gensende dokumentet.

Her er en liste over forskellige valideringsfejl:

 •  BaseQuantity. Must not be negative or zero

Denne fejl forekommer, når en basismængde er negativ eller 0. En varelinjes enhedspris skal altid angives pr. en positiv basismængde.

 • CommonBasicComponents-2:PaymentDueDate’ element is invalid – The value ‘0’ is invalid according to its datatype 

Denne fejl opstår, når betalingsdatoen i fakturaen er angivet som “0”. Der opstår lignende fejl, hvis andre nødvendige datoer er angivet som “0”.

 •  Invalid InvoicedQuantity. Must not be zero

Denne fejl forekommer, fordi en eller flere varelinjer har et faktureret antal på 0.

 • Invalid Name. Must contain a value

Denne fejl forekommer, fordi et af felterne beregnet til navne er tomt.

 • Invalid OrderReference/ID. Must contain a value.

Denne fejl forekommer, fordi fakturaen mangler en ordrereference.

 • Invoice line ‘#’ with lineExtensionAmount (###.##) MUST equal (Price.PriceAmount (###.##) / Price.BaseQuantity (#) ) * InvoicedQuantity (#) +/- 1.00 (InvoicedQuantity unitCode and Price.BaseQuantity unitCode are equal)

Denne fejl opstår, hvis der er uoverensstemmelse mellem det fakturerede antal varer, prisen pr. basismængde og linjeprisen. Til hver pris hører en basismængde, som angiver, hvor mange enheder af varen, som prisen er angivet for. Oftest er denne basismængde 1 (dvs. prisen er angivet pr. 1 styk), men den kan frit sættes til andre positive mængder. Som fejlbeskeden angiver skal det gælde, at “Linjepris = (pris / basismængde) * faktureret antal”.

 • LineExtensionAmount must equal CreditedQuantity * Price.PriceAmount * Price.OrderableUnitFactorRate

Denne fejl opstår, fordi varelinjesummen for en eller flere varelinjer ikke stemmer.
En varelinjesum er korrekt, hvis antal * enhedspris * OrdreAntalMængdeRate er lig varelinjesummen. Som standard er OrdreAntalMængdeRate lig 1.

 • PaymentMeansCode = 42, Account ID must be no more than 10 characters

Denne fejl opstår, når betalingsmåden for fakturaen er en “kontooverførsel”, men det angivne kontonummer er mere end 10 cifre langt. Ofte er registreringsnummeret ved en fejl angivet i samme felt som kontonummeret.

 • SchemeID = DK:CVR, ID must be valid CVR number (DK12345678)

Denne fejl opstår, fordi dokumentet indeholder et ugyldigt CVR-nummer.

 • @schemeID=’CVR’ and string-length(.) != 8: WARNING: CVR numbers are 8 digits in length

Denne fejl indikerer, at der et sted i fakturaen er et CVR-nummer, der er formateret forkert. Der kan eksempelvis være tale om et manglende ciffer eller et ciffer i overskud.

 • The sum of InvoiceLine/LineExtensionAmount elements must equal LineExtensionAmount

Denne fejl opstår, fordi summen af varelinjerne ikke er lig med linjesummen.

 • When Country is used the element Country/IdentificationCode must be filled out

Denne fejl opstår, når der angives et land (eksempelvis tilknyttet køber eller leveringssted), men den tilsvarende landekode ikke er angivet (såsom DK).

Modtageren er ikke registeret i NemHandelsregistret : 

Denne fejl opstår, fordi modtageren ikke er oprettet i nemhandelsregistret.
Hvis du støder på denne fejl, bør du undersøge, om du har anvendt det korrekte modtager GLN/CVR-nr.
Hvis det korrekte GLN/CVR-nr er anvendt, bør du kontakte DIGITAL CAB.

RASP 2 afsendelse fejlet : 

Denne fejl opstår, hvis systemet ikke kan tilgå modtagerens endpoint. Modtagerens EDI-postkasse kan være midlertidig utilgængelig.
Systemet vil automatisk forsøge at gensende dokumentet til modtageren 10 gange. Hvis det ikke lykkedes den 10. gang, er dokumentet permanent fejlet.