Vi har nu fornøjelsen af at annoncere DIGITAL CAB Connector til at håndtere filudvekslingen mellem dit og DIGITAL CABs cloudløsning. DIGITAL CAB Connector afløser DIGITAL CAB Webklient.

DIGITAL CAB Connector byder på de samme funktioner som Webklienten bød på, men har dertil en række nye funktioner. De vigtigste nye funktioner er:

  1. Forenklet installation
  2. Forbedret navngivning af downloadede filer, der gør det meget lettere at finde bestemte dokumenter ud fra filnavnet
  3. Yderligere forbedringer til styring af download af filer
  4. Bedre og mere overskuelig logning, samt automatisk oprydning i loggen, så den aldrig bliver for stor

DIGITAL CAB Connector er tilgængelig som en gratis opdatering via Kundeweb.

Kontakt os hvis du ønsker bistand til opgraderingen.