Unik Bolig 4 løsninger

Unik Bolig – Afsendelse af elektroniske opkrævninger

Unik Bolig – Afsendelse af elektroniske opkrævninger fra og med Unik Bolig 4.4.0.332

I samarbejde med Unik System Design har DIGITAL CAB lavet en ny version af den samlede løsning til afsendelse af elektroniske opkrævninger fra Unik Bolig 4.

Med den nye version får modtagerne en mere ‘rigtig’ OIOUBL med mulighed for blandede moms/ikke moms linjer. Desuden får man et sumbilag retur når man har sendt en opkrævningsfil.

Unik System Design har tilpasset udlæsningen fra Unik Bolig 4 og DIGITAL CAB har lavet en helt ny løsning fra grunden, så udfordringerne fra den første version af løsningen nu er fjernet. Vi anbefaler derfor at vælge eller opgradere til den nyeste version.

NB: Bemærk venligst at eventuelle ekstra FI kreditor-id’er (CVR numre) som ønskes tilknyttet din konto hos DIGITAL CAB koster et engangsadministrationsgebyr.

Hvad skal der til, hvis jeg ønsker at benytte den nyeste version?

For at benytte DIGITAL CABs nyeste version af opkrævningsløsningen, kræves det at Unik Bolig er opgraderet til version 4.4.0.332 eller nyere.

Ud over det skal den tilhørende nye mapning sættes op. En mapning er en applikation i DIGITAL CABs system til formatkonvertering til OIO-fakturaformaterne. Dertil skal der etableres en forbindelse mellem jeres system og DIGITAL CABs system til overførsel af opkrævningsfilerne fra Unik Bolig. Til det formål anbefaler vi DIGITAL CAB Connector som sender data i krypteret form mellem systemerne.

For eksisterende brugere af den ældre version af opkrævningsløsningen kræves den nye mapning samt en tilpasning til DIGITAL CAB Connector opsætningen.

Der træffes særskilt aftale med Unik System Design vedr. en eventuel opgradering af Unik Bolig til version 4.4.0.332.

Ønsker du at benytte den nyeste version eller høre nærmere, så kontakt os på telefon 3250 2301 eller brug kontaktformularen

I det følgende kan du læse flere detaljer om fordelene med den nyeste version af opkrævningsløsningen

Billedet herunder viser en featuresammenligning for opkrævninger sendt med henholdsvis Unik Bolig fra og med version 4.4.0.332 og opkrævninger sendt med en version af Unik Bolig før version 4.4.0.332

Sammenligning mellem gammel Unik Bolig og ny Unik Bolig opkrævning

Med den nye løsning sendes der desuden “rigtige” fakturalinjer dvs. ingen nullinjer – med mindre det er hensigten!

Billedet viser et eksempel på en opkrævning i OIOUBL format baseret på den nye udlæsning fra Unik Bolig 4.4.0.332 eller nyere

Unik Bolig eksempel på opkræning med den nye version

Eksempel på opkrævning lavet på baggrund af den nyeste version af Unik Bolig 4’s udlæsningsformat

 

Unik Bolig – Modtagelse af leverandørfakturaer

Unik Bolig 4 kan indlæse både OIOXML (det gamle offentlige e-fakturaformat) og OIOUBL (det nye offentlige e-fakturaformat). Når man modtager leverandørfakturaer via DIGITAL CAB foregår det på den måde, at jeres GLN (EAN lokationsnummer) bliver registreret på NemHandel og VANS nettet til at pege på vores system. Vi sørger dermed for at modtage fakturaerne og gennemføre den lovpligtige validering inden fakturaerne downloades til jeres system til indlæsning i Unik Bolig 4.

Da ikke alle leverandører sørger for, eller kan, overholde de krav I måtte have i form af en konteringsstreng (f.eks. F12345) i købers ordrenummer, så fakturaen kan bogføres automatisk i Unik Bolig, kan løsningen suppleres med vores E-fakturafilter

Specialvalideringsmodulet lader kun de fakturaer passere, som overholder jeres krav til indlæsning i Unik Bolig. Er fakturaen ikke i orden får leverandøren besked om at fakturaen er afvist og med hvilken begrundelse.

Unik Bolig – Modtagelse af realkreditinformationer

DIGITAL CAB giver dig mulighed for at modtage realkreditinformationer som vi konverterer til det format din Unik Bolig kan importere. Kontakt os og hør nærmere.