Både offentlige og private virksomheder kan nyde godt af at benytte eDelivery, da der er flere fordele. En reduktion af omkostninger bl.a. i form af færre fejl, mindre manuel behandling og mindre tidsforbrug. Desuden er det muligt at tracke, at et elektronisk dokument er kommet frem til modtageren.

 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Action No: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union