DIGITAL CAB deltager i EU’s cofunding projekt PROAS4

Action No: 2019-EU-IA-0009. Promoting European AS4 Access Points

Projektets løbetid er fra den 1. november 2019 til den 30. april 2021. På denne side og på blogposts længere nede vil det være muligt at følge med i projektet.

Projektet kort fortalt

CEF-e-leveringsbyggesten understøtter offentlige administrationer og private enheder til at udveksle elektroniske data og dokumenter med andre offentlige administrationer, virksomheder og borgere på en interoperabel, sikker og pålidelig måde.

Hovedmålet med dette projekt er at implementere AS4-protokollen og opgradere Service Metadata Publisher (SMP) af 5 certificerede PEPPOL Access Points (AP) fra Danmark, Holland, Spanien og Storbritannien til udveksling af elektroniske dokumenter på tværs af landegrænserne. De fem deltagende EDI operatører er:

– Simplerinvoicing FULL (Pinkroccade)
– OpenEDI (Transalis)
– Elcom PECOS-Software solution (Elcom)
– Easy Exchange (Easy Systems)
– DIGITAL CABs platform (DIGITAL CAB)

Projektet vil således sikre opgradering af modtagerne af e-leveringsløsninger ved at migrere fra AS2 til AS4 som en obligatorisk proces defineret af Open PEPPOL.

Efter implementering af denne handling vil de nuværende klienter fra EDI-udbydere være i stand til at bruge de samme konsortium PEPPOL AP’er i overensstemmelse med CEF eDelivery AS4-protokollen.

Endvidere vil målrettede kommunikationsaktiviteter blive gennemført af modtagerne for at sprede og formidle resultaterne.

 

Læs mere på projektets officielle hjemmeside

 

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

 

Nyheder vedr. EU projektet PROAS4 (Action No: 2019-EU-IA-0009)

PROAS4 projektet afsluttes efter bestået eDeliverytest

PROAS4 projektet afsluttes efter bestået eDeliverytest

 

 

Som det sidste trin i processen mod at afslutte PROAS4 projektet har DIGITAL CAB gennemført og bestået tests for tilslutningen samt interoperabiliteten, leveret af eDelivery Core Service Platform. Vi har således opgraderet vores eDelivery-løsning ved at migrere den fra AS2-protokollen til AS4 som en obligatorisk proces defineret af OpenPEPPOL.

eDelivery løsningen mellem partnerne i PROAS4-konsortiet blev udviklet i henhold til elDAS-forordningen (forordning EU 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester) og dens krav. Efter implementeringen af ​​PROAS4 vil de nuværende kunder fra de deltagende EDI-udbydere kunne bruge det samme PEPPOL Access Point som blev benyttet konsortiepartnerne imellem, men nu i overensstemmelse med CEF eDelivery AS4-eSens profilen.

Europakommissionen medfinansierer initiativet gennem CEF Telecom-programmet, styret af HaDEA. ESAM Tecnología har koordineret det, mens Pinkroccade, Transalis, Elcom, Easy Systems og DIGITAL CAB har deltaget i projektet og udført de nævnte opgaver.

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

 

Agreement N.º: INEA/CEF/ICT/A2019/1930700

Action Nº: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: Ansvaret for indholdet af denne publikation ligger hos DIGITAL CAB og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions mening.

 

Hvad betyder ovenstående for mig som kunde eller samarbejdspartner?

DIGITAL CAB forbinder nu til PEPPOL, en slags NemHandel for Europa (samt Australien, New Zealand, Singapore m.fl.), med de nyeste teknologier.

Offentlige myndigheder i Europa er forpligtet til, at kunne modtage PEPPOL BIS3 Billing standarden sendt fra deres leverandører via PEPPOL netværket. Dette er interessant, hvis man som dansk virksomhed leverer til udenlandske offentlige virksomheder.

Det giver danske leverandører mulighed for at sende elektroniske fakturaer til offentlige kunder i Europa samt de mange private virksomheder, der også allerede benytter PEPPOL til modtagelse af leverandørfakturaer.

De danske offentlige virksomheder fortsætter med at modtage OIOUBL fakturaer over NemHandel, men kan også modtage over PEPPOL i PEPPOL BIS3 standarden.

Med DIGITAL CAB kan du sende over PEPPOL netværket, selvom dit bagvedliggende økonomisystem måske ikke direkte understøtter PEPPOL BIS3, men i stedet udlæser i f.eks. OIOUBL (det lokale danske offentlige elektroniske fakturaformat).

Vi konverterer til PEPPOL BIS3 standarden inden afsendelsen over PEPPOL netværket.

Tilsvarende har du også mulighed for, at benytte DIGITAL CAB til at modtage dine leverandørfakturaer i PEPPOL BIS3 fra PEPPOL netværket og eventuelt få dem konverteret til OIOUBL inden indlæsning i dit system, hvis dit system ikke umiddelbart understøtter PEPPOL BIS3.

Lyder det interessant, så kontakt os og hør mere om dine muligheder.

 

PROAS4 Interoperability tests

PROAS4 Interoperability tests

PROAS4 Interoperability tests has been concluded successfully

After completing the important milestone, the conformance test phase of the initiative, we performed tests between the consortium partners.

We successfully tested receiving and sending using AS4 with our partners:

  •  EASY SYSTEMS
  • PinkRoccade
  • Transalis
  • Elcom

The European Commission is co-funding this action through the CEF Telecom program. The participating companies in PROAS4, coordinated by ESAM Tecnología, are Pinkroccade, Transalis, Elcom, Easy Systems and DIGITAL CAB. 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Agreement N.º: INEA/CEF/ICT/A2019/1930700

Action Nº: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

Acceptance of the eDelivery connectivity test

Acceptance of the eDelivery connectivity test

The connectivity test of our AS4 PEPPOL Access Point has been concluded successfully

And the development of the PROAS4 project continues

The PROAS4 project, in which we are part of, continues its progress. We have used the eDelivery solution, Oxalis, listed as an AS4 conformant one on the CEF Digital website.

We have completed an important milestone, namely the conformance test phase of the initiative.

The main objective of the initiative is to implement the AS4 protocol and upgrade the Service Metadata Publishers (SMP) of 5 certified PEPPOL Access Points (APs) of the consortium partners.

These APs are connected to their eDelivery solutions used by public and private entities from different Member States for the cross-border exchange of electronic documents.

 

The European Commission is co-funding this action through the CEF Telecom program. The participating companies in PROAS4, coordinated by ESAM Tecnología, are Pinkroccade, Transalis, Elcom, Easy Systems and DIGITAL CAB. 
 
 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Agreement N.º: INEA/CEF/ICT/A2019/1930700

Action Nº: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

Acceptance of the eDelivery connectivity test

Second PROAS4 Consortium Meeting

The PROAS4 members establish the next activities to develop during the project

We participated in the second meeting of the PROAS4 consortium, which took place on October 8th. There we assessed the activities developed and the next ones were established to carry out until the end of the project.

The PROAS4 project already completed the planning phase of the requirements analysis tasks and it will implement the AS4 protocol and upgrade the Service Metadata Publishers (SMP) of five PEPPOL access points of the respective consortium partners.

In this sense, the current customers of these Electronic Document Exchange (EDI) providers will be able to use the same PEPPOL access points as the consortium under the CEF eDelivery AS4 protocol.

The European Commission is co-funding this action through the CEF Telecom program. The participating companies in PROAS4, coordinated by ESAM Tecnología, are Pinkroccade, Transalis, Elcom, Easy Systems and DIGITAL CAB. 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Agreement N.º: INEA/CEF/ICT/A2019/1930700

Action Nº: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

eDelivery Benefits

eDelivery Benefits

Både offentlige og private virksomheder kan nyde godt af at benytte eDelivery, da der er flere fordele. En reduktion af omkostninger bl.a. i form af færre fejl, mindre manuel behandling og mindre tidsforbrug. Desuden er det muligt at tracke, at et elektronisk dokument er kommet frem til modtageren.

 

Link til DIGITAL CABs overordnede side om EU projektet

#PROAS4 #eDelivery #EUFunding #CEFTelecom

Action No: 2019-EU-IA-0009

Disclaimer: The contents of this publication are the sole responsibility of DIGITAL CAB and do not necessarily reflect the opinion of the European Union

PEPPOL

PEPPOL

DIGITAL CAB er et Certified PEPPOL Access Point (AP)

Fra den 18. april 2019 er offentlige myndigheder i Europa forpligtet til at kunne modtage PEPPOL BIS3 Billing standarden sendt fra deres leverandører via PEPPOL netværket.

Det giver danske leverandører mulighed for at sende elektroniske fakturaer til offentlige kunder i Europa samt de mange private virksomheder der allerede benytter PEPPOL til modtagelse af leverandørfakturaer.

I Danmark er det i første omgang kun statslige myndigheder der er forpligtede, mens de øvrige offentlige myndigheder følger efter den 18. april 2020.

Det er fortsat også muligt at sende OIOUBL til danske myndigheder over NemHandel og over PEPPOL netværket.

PEPPOL benyttes desuden også I Singapore, Australien, New Zealand m.fl. 

Med DIGITAL CABs PEPPOL Access Point er det både muligt at sende og ikke mindst modtage PEPPOL dokumenter.

 

Lovteksten siger:

Modtagelse og behandling af en elektronisk faktura

§ 4. Ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og behandle en elektronisk faktura, som er i overensstemmelse med den europæiske standard (EN) for elektronisk fakturering.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for anvendelse af den europæiske standard (EN) ved elektronisk fakturering.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Loven træder i kraft den 27. november 2018.

Stk. 2. § 4 har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikkestatslige ordregivere og ordregivende enheder har § 4 virkning fra den 18. april 2020.
§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.